Like us on Facebook Email UsCall us on: 014 763 2860
Logo

SM! Reading Rocket

Reading Rocket

Reading Rocket leerders vorder fluks!

Annie Krugel
Reading Rocket

 

Die leerders van Laerskool Bosveld Primary se leesvermoë verbeter elke week met rasse skrede. Die leerders moet op hulle ouderdomsvlak en leesspoed vir hulle graad kan lees. Sommige leerders vorder so goed dat hulle die geleentheid kry om op `n hoër ouderdomsvlak getoets te word. Hierdie leerders het `n gawe om te kan lees en spandeer baie genotvolle ure by die huis met `n interessante boek. Lees is definitief nog nie outyds of uit die mode nie! Janco von Rönge, `n graad 6 leerder kan al op vlak 11 lees, d.w.s. op `n graad 11 leerder se vlak. Simoné Viljoen, `n graad 7 leerder lees op vlak 10, d.w.s. `n graad 10 leerder se vlak. Baie geluk Bossies – ons is trots op die Reading Rocket lesers!

Op die foto is:
Gr 7: Simoné Viljoen, Zane Buchler, Tristan Gorie, Jonathan Marques,
Gr 6: Janco von Rönge, (Afwesig)
Gr 5: Oratile Marakalala,
Gr 4: Lola Ndlovu
Gr 3: Anray Claassen
Gr 2: Salomé Boshoff, Elmarie Cloete

Stimulus Maksima! by Laerskool Bosveld Primary aangebied.

Stimulus Maksima! Is `n gevorderde leesprogram wat in die Rekenaarsentrum van Laerskool Bosveld Primary aangebied word. “Reading Rocket” word aangebied vir graad 1 tot graad 7. Dit behels intensiewe leesontwikkeling. Die leerder word getoets en sy leesspoed word bepaal, asook die mate van begrip waarmee die leerder lees. Die leerder se vlak waarop hy gaan werk, word deur leesspoed en begripsvlak bepaal.

 

Die rekenaarsentrum is gerat en die leerders is volstoom aan die gang. Reading Rocket fokus op lees met begrip, hoë frekwensie woorde, spelling en ook taalkunde. Elke leerder kan op sy eie vlak werk en teen sy eie spoed vorder. Daar word twee keer per jaar `n verslag aan ouers gegee wat die leerder se vordering aantoon.

 

Laerskool Bosveld Primary gebruik tegnologie sodat elke leerder sy volle potentiaal kan bereik. Die leerders geniet dit om deur middel van `n rekenaar beter te leer lees. “Reading Rocket” word ook aangewend om leerders met leesprobleme te identifiseer. Hierdie leerders gaan addisionele lesse ontvang sodat hulle beter kan lees. Elke leerder baat by hierdie program omdat dit hulle leesbegrip in alle vakke bevorder en dus behoort elke leerder beter te doen op skool en `n hoër graadgemiddeld sal behaal word.

 

Ouers moet asseblief voortbou op `n positiewe leeservaring en saans vir hulle kinders stories lees en ook om kinders aan te moedig om vir ouers te lees. Die skool hoop dat elke Bossie die voorreg wat hulle het, ten volle sal benut en elke oomblik sal geniet!

 

 

Stimulus Maksima! at Laerskool Bosveld Primary

 

Stimulus Maksima! Is an advanced reading programme presented in the Computer Centre at Laerskool Bosveld Primary. Reading Rocket is presented from Grade 1 to Grade 7. This programme entails intensive reading development. A test is done to estimate the learner’s reading speed as well as the comprehension level when reading. The starting level of the learner is determined by the speed and comprehension.

 

The Computer Centre is functioning full steam without any problems. Reading Rocket focuses on reading with understanding, high frequency words, spelling and language lessons. Each learner works at his or her own pace and level. A report will be given to parents twice a year to measure the learner’s progress.

 

Laerskool Bosveld Primary uses technology to develop each learner to his or her full potential. The learners enjoy using a computer to improve their reading skills. Reading Rocket can also assist learners with reading problems. These learners will be assisted to improve their reading skills. Each learner benefits from this programme, because he or she has a better reading understanding in all learning Areas and can thus answer questions better. This programme should improve the grade averages of the school.

 

Parents can help to build a positive reading experience by reading bed time stories to the children and to encourage learners to read for them. The school hopes that every learner will use the opportunity to improve their reading skills and that they will enjoy every moment!

 

 

Reading Rocket vir alle lesers: dit is 'n Kragtige hulpmiddel in die ontwikkeling van goeie leestegniek, verbetering van leesbegrip asook leesspoed. Die program bepaal huidige leesvaardighede en ondersteun die leerder dan om die vlak van geletterdheid te bereik waartoe hy of sy in staat is en wat so nodig is vir die individu se skoolloopbaan, studies of beroepsontwikkeling. 'n Interessante en effektiewe manier om spelling op te skerp of korrekte spelling aan te leer, is ook in beide Afrikaans en Engels beskikbaar. 'n Volledige rekord van vordering word gehou. Skool, klas, graad en individuele leerder prestasies is beskikbaar op die Internet. Reading Rocket is 'n absolute MOET vir elke individu wat sukses wil bereik.