Like us on Facebook Email UsCall us on: 014 763 2860
Logo

Ondersteuningsdienste / Support Services

Sedert 2006 word Maatskaplike dienste in samewerking met Bravo-Jeug by die skool aangebied. Daar is `n maatskaplike werker, kindersielkundige en privaat neuropraktisyn.

 

Die dienste behels:

 

• Hulp, leiding en ondersteuning aan leerders waar nodig.
• Om getraumatiseerde leerders by te staan.
• Om die hulp wat die skool aan leerders bied t.o.v. emosionele sosiale en fisiese bystand te verbreed en te ondersteun.
• Hulpverlening met verwysing van leerders na profesionele dienste, bv. sielkundiges/psigiaters/predikante, ens,br.
• Groepwerksessies
• Ondersteuning aan onderwysers
• Ouerleidingsessies aan te bied.
• Ekstra hulp aan leerders wat skolasties swak vaar.
• Ekstra leesklasse word aangebied in die Rekenaarsentrum. Betrokke leerders het `n briefie ontvang met die dag en tyd van bywoning. Ouers moet asseblief seker maak dat die leerders wel die klasse bywoon.

 

Tye: Maandag en Woensdag: 13:45 - 14:30 en 14:30 - 15:15 en 15:15-16:00

Dinsdag en Donderdag: 13:45 - 14:30 en 14:30 - 15:15

Vrydag: 13:00-13:45

 

There will be extra reading lessons in the Computer Centre. Learners will receive a letter with the time and day they must attend their class. Only learners who received a letter may attend. Parents must please make sure that their children attend the classes.

 

Time: Monday and Wednesday: 13:45 - 14:30 and 14:30 - 15:15 and 15:15-16:00

Tuesday and Thursday: 13:45 - 14:30 and 14:30 - 15:15

Friday: 13:00-13:45